fbpx

חיפוש חופשי  של מאמרים ווידאו

מי אני באמת ומהו הרצון האמיתי שלי? שיעור לפורים

שיעור שעסק בשאלת הרצון. למדנו על ההבדל בין הרצון האישי שמבוסס על חוסר והוא תגובתי באופן אוטומטי לתחושת החוסר שלנו, לבין הרצון המהותי או הרצון ההכרתי להגשמה עצמית. הרצון המהותי הוא הרצון שמתקיים מתוך הקשבה פנימה ולא כתגובה.
שאלת הרצון מחוברת ישירות לשאלה מי אני. האני שלנו התעצב מתוך חוויות שליליות מצד אחד שקיבלנו על מה שהבאנו לעולם ומצד שני חוויות של תגמול חיובי. מתוך כך דחינו חלקים בתוכנו כ׳לא אני׳ ואימצנו חלקים אחרים שהם ׳אני׳. למעשה לבשנו מסיכה שמסתירה את החלקים ׳השליליים׳ בתוכנו ואנחנו מזוהים איתה כל השנה.
פורים הוא הזדמנות דווקא להוריד את המסיכות האלו ולפגוש את כל החלקים הדחויים וכך להיות שלמים ולא מפוצלים. הקבלה העצמית העמוקה מאפשרת גם להתחבר לרצון שלנו. גם הרצון קיבל תגובות שליליות או חיוביות וגרם לנו לוותר עליו. לכן העבודה של פורים עוסקת בשאלה גם מי אני וכתוצאה מכך גם בשאלה מה אני באמת רוצה?
כשאדע מי אני אדע גם מהו רצוני העמוק.

Play Video

אהבתם את הפוסט? שתפו חברים >>