fbpx

חיפוש חופשי  של מאמרים ווידאו

איך יוצאים ממלכודת המחשבות?
העבודה שלנו היא היציאה מהמלכודת של החשיבה והרגש האוטומטיים. החשיבה קשורה ישירות למה שמתרחש בעולם הרגשי שלנו , הלב הפגוע יוצר מחשבות עם חוקיות מסויימת שבהן אנחנו נלכדים. יש מחשבות שמבוססות על מאבק והתנגדות פנימיים ויש מחשבות שקשורות למנוחה על מקומנו, כמו הביטוי מיושב בדעתו. כשאנחנו בדעת שלנו, בהכרה, המחשבה שלנו תהיה אחרת .המחשבות, שהן תולדה של המבנה הנפשי, מכתיבות לנו איזו מציאות אנחנו מוצאים, איזה עולם אנחנו רואים. בלימוד, אנחנו לומדים שהעולם שאנחנו רואים זו השלכה של אופן הראייה שלנו, שמוכתב מחוויות עבר שלנו. ימימה אומרת לנו שהתפישה שלנו של העולם מעוותת בהתאם למבנה הפנימי.זו בעצם הזמנה להתעורר שוב ושוב, כל רגע מחדש, ולשים סימני שאלה על התפישות שלנו, על ההבנות שלנו, כדי לאפשר לחדש להכנס.מה היישום של זה? כל פעם שעולה בתוככן אמירה של אי אפשר... ככה זה.... זה מקומם אותי.... זה לא יכול להיות... וכו'. זאת אומרת כל פעם שאתן 'יודעות' ידיעה כלשהי והיא וודאית , להוסיף לה סימן שאלה. האומנם? האם אני בטוחה בזה? האם יש אפשרות אחרת?
Play Video

אהבתם את הפוסט? שתפו חברים >>