single faqהאם ניתן ללמוד בפגישות אישיות גם אם אין לי וותק בלימוד קבוצתי?

תוכלו להשאיר פרטים ולקבוע איתנו פגישה

גם ZOOM הולך…