fbpx

חיפוש חופשי  של מאמרים ווידאו

לברוא מציאות טובה

חפשו קבוצת לימוד עם

מאמרים נוספים של המורה

-הדעת-טוב-ורע-3
קול הנשמה
יצר הטוב זה החלק המהותי – "הנשמה שנתת בי", והנש...
-לעץ
מנבט לעץ
איזה תהליך של פירוק אנחנו צריכים לעבור כדי להבי...
-קורונה-לנכדים
מה השליחות שלי?
לכל אדם תכלית וסיבה לקיומו על פני האדמה. מה השל...
-צודק-אני-אוחז
כשאני צודק אני אוחז
כשאני צודק, אז מה יש לדבר? אני כל כך צודק שלרגע...

מה יוצר את ההבדל בין לחיות את חיי כבתוך חלום שאין לי עליו השפעה או שליטה

לבין האפשרות להיות מודע ולנווט את חיי דרך תהליך של למידה והבנת השיעורים המגיעים אלי.

לברוא מציאות טובה

איך אני בורא עבור עצמי מציאות חיים טובה?

אדם ישן שינה עמוקה. בחלומו חוזר אותו חלום שכבר חלם בעבר. החלום מכניס אותו למצוקה והוא בטוח שהחלום הוא מציאות.

איזו הקלה הוא חש כשהוא מתעורר ונוכח לדעת שזה היה רק חלום.

האם אני חולם את חיי או מודע לחלום ויוצר מציאות חיים טובה?

מה יוצר את ההבדל בין לחיות את חיי כבתוך חלום שאין לי עליו השפעה או שליטה לבין האפשרות להתעורר, להיות מודע ולנווט את חיי דרך תהליך של למידה והבנת השיעורים המגיעים אלי.

ימימה: "כל המתרחש מתרחש לתיקוני".

בחיי כל אדם מתרחשים דברים טובים עליהם הוא יכול להודות. לצד זה מתרחשים דברים פחות טובים מהם אנו יכולים ללמוד, להתקדם ולהתפתח.

מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים את עצמנו. מזהים מרכיבים שמנהלים אותנו ומחזירים אותנו כל הזמן לעמדת הנפגע שחוזר ונפגע במקום "עמדת הלומד".

פגיעה שנעשית היום מקורה ברגישות שאנחנו נושאים מהעבר. דרך לימוד, צפייה וזיהוי נוכל להתחיל לשחרר פגיעות ישנות שממשיכות וקובעות לנו את איכות חיינו, את היכולת להגיע להגשמה עצמית ואת שמחת החיים שלנו.

מאמצים את "עמדת הלומד" שמבין שבכול אירוע שקורה לי ישנו שיעור חשוב עבורי. אלה הם השיעורים שיהפכו אותי לאדם נוח לעצמי ונוח לבריות.,

הלימוד וההבנה מחזירים לי את המפתח לחיים טובים באמת.

בחיי כל אדם מתרחשים דברים טובים עליהם הוא יכול להודות. לצד זה מתרחשים דברים פחות טובים מהם אנו יכולים ללמוד, להתקדם ולהתפתח.

מאמצים את "עמדת הלומד" שמבין שבכול אירוע שקורה לי ישנו שיעור חשוב עבורי.

אהבתם את הפוסט? שתפו חברים >>