fbpx

חיפוש חופשי  של מאמרים ווידאו

כוונתה להשלמתה

חפשו קבוצת לימוד עם

מאמרים נוספים של המורה

-עומס-ומהות
עומס ומהות לא לערבב ביניהם
מלאכה אישית - ההפרדה בין העומס למהות מאפשר הליכ...
-של-אדם-רויטל
אין האדם מתקן אלא ממקומו
איך לפגוש אדם במקומו בלי כפיה ובלי השתלטות
-את-ההפוך-רויטל
להפוך את ההפוך
האם את בשלה לעזוב את האשליה ולחזור אל הדרך המהו...
-נכנס-דרך-הפרצות-רויטל
העומס נכנס דרך הפרצות
מפגש עם העומס - איך להמתין, להבין, להבחין ולזהות

מלאכה אישית - מפגש עם הילדה הקטנה

על מקומי! נוכחת!
מודעת לכל מה שמתרחש
תמיד הרחש סביבי
מכיר אותי, יודע איך לסובב אותי
אבל ילדתי קטנתי, קטן או גדול
הוא רק רחש
גם אני מכירה אותי
יודעת היום להסתכל אחרת
לא להסתכל על החסימה המתנגדת
לא התחזקות אשלייתית כפיצוי על המחסור בילדותי
אלא התחזקות אמיתית
זאת הבונה
זאת המכוונת אותי להשלמתי
לא בדמיוני, אלא במהותי
ילדתי היקרה, את הקטנה הגדלת אותי
בואי אחזיר לך במקצת קטנתי
ולמען הסר ספק ילדה
לא כי טובה אני יותר
רק כי מאושרת אני יותר

אהבתם את הפוסט? שתפו חברים >>