fbpx

חיפוש חופשי  של מאמרים ווידאו

הוי, ארצי מולדתי – 75 שנה למדינת ישראל. (תשפ״ג)

חפשו קבוצת לימוד עם

מאמרים נוספים של המורה

-הרפה-לך-כי-נפשך-מרה.001
🌻  ״ הַרְפֵּה־לָהּ כִּי־נַפְשָׁהּ מָרָה־לָהּ״ -(הפטרת לך לך - מלכים ב פרק ד)
להרפות מאחיזות. להרשות לעצמך להיות בשקט ולהינות.
-והיה-ברכה.001
🌻״… וֶהְיֵה בְּרָכָה׃ ״
על תפקידו של הזוכה בברכה להמשיך לתת מברכתו.
-חזק-לחזק-איש-את-רעהו.001
   🌻״אִישׁ אֶת-רֵעֵהוּ, יַעְזֹרוּ; וּלְאָחִיו, יֹאמַר חֲזָק.״. 
חשיבות הרוח בנתינה לעצמי ולרעך.
-וכל-גבולך-אבני-חפץ.001
״…וְכָל גְּבוּלֵךְ לְאַבְנֵי חֵפֶץ״ (ישעיהו נ״ד-הפטרת נח)
על איפיון הגבולות
לימוד ערכים

יום העצמאות ה- 75 למדינת ישראל – תשפ״ג

 

״מהפכת הרוח״ -דוד בן גוריון

״ד בטבת תש״ט –15.1.1949

 

״אין אנו אומה חדשה שיצאה לפתע לאור העולם. אנו אומה עתיקת-יומין המחדשת נעוריה.

כשם שאנו מושרשים באדמת המולדת, כך אנו מושרשים בקרקע עברנו. 

לא נהיה אשר נהיה בלי יניקה מתמדת ממקורות חוויתנו העתיקה ובלי היצמדות לשרשי עברנו.

 

מדינת-ישראל אינה דומה לשאר המדינות בעולם ואין היא רשאית להסתפק בצרכי השעה. 

מדינה זו לא הוקמה רק בזכות תושביה הקיימים ולמענם. 

אין היא מטרה לעצמה, אלא אמצעי ליעוד היסטורי של האומה העברית כולה, ומערכת חוקיה צריכה לשמש את יעודה של המדינה לא פחות משהיא צריכה לשמש את קיומה של המדינה. 

יעוד זה אפשר להגדירו בשני פסוקים קצרים: 

א) קיבוץ גלויות; ב) ״ואהבת לרעך כמוך״.

 

״ואהבת לרעך כמוך״ – זה יותר ממצוות החוק. עיקרון חוקי אפשר לפרשו פירוש פסיבי ושלילי: לא לקפּח, לא לגזול, לא לעשוק, 

לא לפגוע. התורה היהודית לא הסתפקה באלה –לא די בהימנעות מפגיעה בזכויות הזולת. 

יחסי אדם צריכים להיות בנויים על שותפות גורל, על עזרה הדדית, 

על זיקת-גומלין, על חברות של שווים, על אהבת-הבריות. 

 

רק על יסוד הצו ״ואהבת לרעך כמוך״ תיכון מדינת-ישראל הנאמנה ליעוד האנושי הגדול של היהדות. רק בצו זה ימָצא המפתח לחוקי ישראל ומשפטיה.״

אהבתם את הפוסט? שתפו חברים >>