fbpx

חיפוש חופשי  של מאמרים ווידאו

מי אנחנו?

עמותת המכון ללימודי חשיבה הכרתית ע״ש ימימה

הוקמה כדי לשמור לקדם ולהפיץ את הלימוד שקיבלנו מימימה

מתי הוקמה העמותה

העמותה (ע״ר 037-252-2) הוקמה בשנת 2001, כשנתיים לאחר פטירתה של ימימה אביטל במטרה להמשיך את הלימוד העשיר שקיבלנו מימימה ולהפיצו לקהלים הרחבים ביותר. 

מטרות העמותה

מתוך הערכה עמוקה לתרומתו של הלימוד לחיים טובים יותר לכל פרט ולחברה בכללותה, העמותה שמה לה כמטרה להפיץ את  הלימוד לקהלים רחבים, ילדים נוער ומבוגרים. 
מורי ומורות העמותה מבקשים ללמד את הכלים של חשיבה הכרתית להתמודדות עם אתגרי החיים, יצירת שלום בית, חיזוק בריאות הגוף והנפש. מטרתנו היא להעביר את הכלים באופן שיותר ויותר אנשים יישמו אותם בחייהם, יתחברו לטוב הקיים בהם, ליכולותיהם, לפנימיותם וכך יחיו חיים שיש בהם אפשרויות גדולות ורחבות יותר לחופש, ליחסים טובים, להגשמה ועוד. 
 

מיהם חברי העמותה?

המורים והמורות במכון למדו מפי ימימה ישירות (וקרויים בפינו דור ראשון) או מורות ומורים שלמדו מתלמידיה הישירים של ימימה והוסמכו על ידם להמשיך וללמד לאור הביקוש הגדל והולך (וקרויים בפינו דור שני). 

כיצד אנחנו מגשימים את מטרות העמותה?

מורות ומורי העמותה פרושים על פני כל הארץ מאילת בדרום ועד צפון הארץ ומלמדים את החשיבה ההכרתית בקבוצות פנים אל פנים ולאחרונה גם בלימוד מהבית באמצעות הזום. 

מידי כמה חדשים אנחנו מעבירים שיעורים פתוחים לקהל הרחב בנושאים שונים הרלונטיים לעיתם. 

כמו כן הקמנו את אתר המכון על מנת שיהווה מרכז ידע לתלמידי החשיבה ההכרתית ויאפשר העמקה נוספת בלימוד דרך קריאה בפוסטים של מורי המכון וצפיה בשיעורים לדוגמה. 

אמנת המדריכים בעמותה

מדריכי העמותה מתחייבים לעקרונות הבאים: 

להבין – את מקומי כמדריך המכבד את תלמידיו ונותן להם את מקומם.

להשכיל – לשאת הפרדות ותיחומים ברורים, כך שחשיבה הכרתית לא תעורבב עם נושאים אחרים וכן לא לאפשר לנושאים אחרים להופיע תחת שמה של ימימה.

לשמוע – את הנאמר בשיעורים מתוך קשב נקי.

ללמוד – בהתמדה מתוך הכרה למהות הלימוד ואהבת האמת הפנימית ובישרות לב.

ללמד – בנועם, במדידות, בבהירות ובאופן הדרגתי ממקום של נתינה נקייה.

לשמור – על גבולות הלימוד ולא לעסוק בריפוי או בתיקוני נפש כלשהם בשיעורים ולתחם את דעותי האישיות.

להגן – על פרטיותם של הלומדים והלומדות.

 לקיים – דוגמא של התפתחות אישית מתמשכת.

לפעולבשיתוף פעולה עם עמיתי המדריכים ולכבד את מקומם.

לדייק – בנושא הכספי כך שדמי הלימוד החודשיים לא יעלו על 360 ש"ח (לא כולל מע"מ) לתלמיד בקבוצה.